Kandidatų asmenybės įvertinimas

Kandidatų asmenybės įvertinimo sudėtinės dalys:

➢ Individualūs interviu su kandidatais

➢ Asmenybės vertinimas NEO-PI-R metodika

➢ Duomenų apdorojimas ir analizė

➢ Rezultatų pateikimas