Psichosocialinė rizika darbe

Su psichosocialine profesine rizika ir jos keliamu stresu susiduria dauguma įmonių visame pasaulyje. Kai sakome psichosocialinė profesinė rizika, turime omenyje mūsų darbo krūvį ir tempą, santykius su kolegomis ir vadovais, galimybę kontroliuoti savo darbą, aiškus darbo vaidmuo ir pokyčių valdymas.

PSO bei Europos darbų saugos ir sveikatos agentūra teigia, kad būtent tinkamas psichosocialinės darbo aplinkos rizikos vertinimas ir valdymas tapo prioritetine sritimi, padedančia darbovietėms būti visapusiškai stiprioms, konkurencingoms bei kurti darbingesnę, sveikesnę, patrauklesnę ir labiau motyvuojančią darbo aplinką. Be to, moksliniai tyrimai atskleidžia, kad psichosocialinės rizikos veiksnių valdymas didina darbuotojų lojalumą, mažina jų kaitą, pravaikštų, ligų ir teisminių ginčų skaičių.

Psichosocialinės rizikos ir streso valdymas yra teisinė prievolė, nustatyta LR teisės aktuose. Kiekvieno darbdavio pareiga, nepaisant vykdomos veiklos, yra sudaryti darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su darbu susijusiais aspektais.

Praktiški ir įkvepiantys nuotoliniai mokymai „Psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas"

16 val. trukmės mokymai skirti vadovams, žmogiškųjų išteklių, personalo, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos specialistams bei darbuotojams, kurie privalo atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą bei nori kurti darbingesnę, sveikesnę, patrauklesnę ir motyvuojančią darbo aplinką.

Mokymų programa parengta remiantis Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais ir mūsų specialistų sukaupta gerąja praktika.

Dalyviai, baigę mokymus, gauna 16 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, leidžiantį darbovietėje atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą.

Psichosocialinės rizikos įvertinimas ir valdymas jūsų darbovietėje

Psichosocialinės rizika darbe ir su ja susijęs patiriamas stresas yra viena didžiausių darbuotojų sveikatos ir saugos problemų. Laiku įvardinti stresoriai bei ieškomi sprendimai jų sumažinimui gali padėti palaikyti darbuotojų darbingumą, produktyvumą, sveikatą ir gerovę

Psichosocialinės rizikos vertinimo sudėtinės dalys: darbovietės poreikių rizikos vertinimui aptarimas; darbovietės parengimas rizikos vertinimui; rizikos vertinimo atlikimas ir duomenų analizė; rezultatų pristatymas ir aptarimas su skirtingomis darbuotojų grupėmis; sprendimų paieška svarbiausių rizikos veiksnių sumažinimui; rekomendacijų ir priemonių plano parengimas.