16 val. trukmės mokymai skirti vadovams, žmogiškųjų išteklių, personalo, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos specialistams bei darbuotojams, kurie privalo atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą bei nori kurti darbingesnę, sveikesnę, patrauklesnę ir motyvuojančią darbo aplinką. Mokymų programa parengta remiantis Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniais nurodymais ir mūsų specialistų sukaupta gerąja praktika.

Mokymų formatas: 4 lektorės x 4 popietės x 4 val. Individualus dėmesys ir darbas mažose grupėse (iki 12 dalyvių).

Dalyviai, baigę mokymus, gauna 16 val. kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą, leidžiantį darbovietėje atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą.

Mokymų kaina - 350 Eur/asm. Registruojantis 2 ir daugiau dalyviams iš vienos darbovietės - 300 Eur.

DĖMESIO! Renkama nauja mokymų grupė, kuri susitiks keturias popietes - gegužės 14, 16, 21 ir 23 d., 13 - 17 val., NUOTOLIU.

Praktiški ir įkvepiantys nuotoliniai mokymai

Psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas

Mokymai skirti vadovams, žmogiškųjų išteklių, personalo, darbuotojų saugos ir sveikatos, profesinės sveikatos specialistams bei darbuotojams, kurie:

privalo atlikti psichosocialinės rizikos vertinimą

kenčia nuo per didelio darbo krūvio, streso, kolektyvo paramos stokos ir kt. psichosocialinės rizikos veiksnių

✓ kartais jaučia, kad situacija darbe yra tarsi nevaldoma arba nežino, nuo ko pradėti ją valdyti

nori kurti darbingesnę, sveikesnę, patrauklesnę ir motyvuojančią darbo aplinką

✓ streso valdymo, kolektyvo santykių, aiškesnio darbo vaidmens ir kt. psichosocialinės rizikos veiksnių srityse siekia teigiamų pokyčių

gerbia savo kolektyvo narius, todėl siekia didesnio lojalumo ir mažesnės darbuotojų kaitos

nori sumažinti išlaidas, susijusias su pravaikštomis, ligomis, prezenteizmu ir kt.

✓ nori taikyti pasaulines tendencijas atitinkančius ir mokslu grįstus metodus

✓ nori kolektyve turėti narį, gebantį periodiškai vertinti ir valdyti psichosocialinę riziką

Mokymų metu dalyviai:

suvoks įvairialypius darbingumo ir streso darbe reiškinius, psichosocialinės rizikos veiksnius ir jų valdymą

✓ specialia metodika išmoks įvertinti psichosocialinės rizikos veiksnius darbovietėje ir vėliau matuoti jų pokytį

žinos apie tokio vertinimo teisinį reglamentavimą

gebės tinkamai paruošti kolektyvą įvertinimo ir planuojamų pokyčių atžvilgiu

išmoks į procesą įtraukti daugiau kolektyvo narių

išgirs apie gerąsias psichosocialinės rizikos valdymo patirtis ir būdus

sužinos apie pokyčių valdymo pradmenų psichologiją

išmoks taip formuluoti rekomendacijas, kad jos virstų realybe

✓ daug diskutuos ir bus įkvėpti kurti geresnę darbo aplinką

PLAČIAU APIE MOKYMUS