Tinklaveika: į sprendimų paiešką sutelktų diskusijų grupių moderavimas kolektyvuose

Tinklaveika - tai bendradarbiavimas, vykstantis tarp asmenų, grupių ar organizacijų, grįstas pasitikėjimu bei abipusiškumu. Tai gyvas mokymasis ieškoti dialogo ir bendro sutarimo.

Tinklaveika reikalinga, kai norima sukurti ką nors naujo, siekiama dirbti lanksčiau, visapusiškiau reaguoti į darbuotojų, klientų ir visuomenės poreikius, rasti psichosocialinė rizikos valdymo ar kitose srityse iškilusių klausimų sprendimus darbovietėje. Šiuo principu vedame diskusijų grupes darbovietėms aktualiais klausimais.

Kaip vyksta tinklaveikos principu vedami susitikimai?
- Darbovietės pačios, ar su mūsų pagalba, įsivardina klausimą/užduotį/problemą, kurie reikalauja dėmesio ir sprendimų.
- Sveikata darbe komanda padeda pasirengti diskusijų grupės susitikimui/-ams (padeda suprasti kas turėtų dalyvauti, kiek susitikimų planuoti, kaip jiems pasiruošti).
- Sveikata darbe komanda veda diskusijų grupės susitikimą/-us ir moko grupę siekti dialogo, naujų sprendimų, įsipareigojimo, naujų patirčių.