Diskusijų grupių vedimo mokymai

lekt. psichologė Sigita Vičaitė ir dr. Jelena Stanislavovienė

Unikalus dialogu grįstų diskusijų grupių modelis parengtas bendradarbiaujant su Sveikata darbe mentoriumi, suomių mokslininku Timo Järvensivu.

Mokymai skirti įvairaus lygmens vadovams, žmogiškųjų išteklių specialistams ir kitiems darbuotojams, kuriems darbe tenka vesti susirinkimus, ieškoti naujų problemų sprendimų, kurti naujus veikimo būdus. Mokymai padeda sukurti kokybiškų susirinkimų ir pokalbių kultūrą organizacijoje.

Mokymų metu dalyviai:

  • supranta dialogu grįstų grupių vedimo svarbą

  • išmoksta formuoti grupes ir kurti jose pasitikėjimu bei abipusiškumu grįstą dialogą

  • sužino, kaip inicijuoti bendrą mokymosi procesą ir bendrų sprendimų ieškojimą

  • gilina savo kaip grupės vedančiojo kompetencijas.

Mokymų turinys ir formatas gali būti pritaikomas pagal Jūsų darbovietės specifiką. Pageidaujant išduodami kvalifikacijos kėlimo pažymėjimai.