Įvyko pirmosios iš trijų mūsų suplanuotų tematinių dirbtuvių!

10/18/2023

Spalio 17 d. įvyko pirmoji iš trijų diskusijų "Psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas". Jų metu darbdaviai, psichosocialinės rizikos vertintojai, darbuotojų, teisėkūros, mokslo ir komunikacijos atstovai

 • nagrinėjo psichosocialinės rizikos vertinimo ir valdymo situaciją Lietuvoje;

 • ieškojo atsakymų, kaip sustiprinti sveikesnės darbo aplinkos potencialą, slypintį psichosocialinės rizikos vertinime ir valdyme.

Ką visi kartu išsigryninome diskutuodami:

 • Gąsdinančiai skamba vien pati psichosocialinės rizikos sąvoka;

 • Psichosocialinės rizikos vertinimas dažnai yra neefektyvus, nes nesuvokiama jo nauda;

 • Vertinimas atima daug laiko ir finansų;

 • Baimė – darbuotojai bijo atsakyti sąžiningai, darbdaviai bijo, kad realią jų įmonės situaciją sužinos tretieji asmenys;

 • Tema vis dar per tolima personalo žmonėms;

 • Trūksta reguliarios stebėsenos, kuri leistų įvertinti pokytį;

 • Psichosocialinės rizikos vertinimas koreliuoja su darbdavio įvaizdžiu. Kitaip tariant, darbdavys, kuriam rūpi jo darbuotojų emocinė sveikata, investuos į tokį vertinimą, nes ilgalaikėje perspektyvoje iš to gaus naudą. Pavyzdžiui, padidės darbuotojų lojalumas, sumažės darbuotojų kaita, bus daugiau pasitikėjimo ir mažiau konfliktų įmonės viduje.

Kaip būtų galima tai pakeisti?

 • Daugiau kalbėti apie gerosios praktikos atvejus.

 • Pakeisti klausimų formuluotes ir atnaujinti metodiką;

 • Labiau pasirūpinti dalyvaujančių anonimiškumą;

 • Įtraukti organizacijose kuo daugiau žmonių, kuriems rūpi ši tema;

 • ... jūsų variantas?

Diskusijos organizuojamos įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso lėšomis remiamą projektą Nr. NVOK 06105. Lėšos skirtos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.