Daugialypio nuovargio valdymo užsiėmimų ciklas Jūsų kolektyve

Mes padedame darbuotojams ieškoti išeičių, problemų sprendimo būdų ir reguliariai taikyti įgytas žinias praktiškai itin saugioje, konfidencialioje aplinkoje. Daugialypio nuovargio valdymo užsiėmimų trukmė, pobūdis bei reguliarumas yra pritaikomas pagal konkrečios grupės poreikius (priklauso nuo nutatyto nuovargio tipo ir išreikštumo, turimų resursų ir kitų aplinkybių). Dalyvavimas tokiuose užsiėmimuose ilgam suartina kolektyvą.