Unikalios mokymų programos, sukurtos specialiai Jums

➢ unikalios prevencinės programos emocinio gerbūvio, psichikos sveikatos, alkoholio vartojimo, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo darbe, kaulų ̶ raumenų susirigimų temomis ir jų įgyvendinimas Jūsų darbovietėje

➢ lyderystės / vadovavimo mokymai, pritaikyti pagal Jūsų darbovietės specifiką

➢ savęs pažinimo ir emocinių kompetencijų ugdymo mokymai