Perdegimo rizikos įvertinimas ir valdymas Jūsų darbovietėje

Perdegimo rizikos vertinimo sudėtinės dalys:

➢ Darbovietės poreikio perdegimo rizikos vertinimui aptarimas

➢ Darbovietės parengimas vertinimui

➢ Rizikos vertinimo atlikimas ir duomenų analizė

➢ Rezultatų pristatymas ir aptarimas su skirtingomis darbuotojų grupėmis

➢ Sprendimų paieška perdegimo rizikai sumažinti

➢ Rekomendacijų ir priemonių plano parengimas