Po trečiųjų tematinių dirbtuvių: mūsų visų laukia daug darbo!

12/7/2023

Gruodžio 7 d. susitikome trečiosiose ir šiemet jau paskutinėse mūsų organizuotose tematinėse dirbtuvėse „Psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas". Jų metu darbdaviai, psichosocialinės rizikos vertintojai, darbuotojų, teisėkūros, mokslo ir komunikacijos atstovai ir toliau ieškojo atsakymų, ką daryti, kad dirbantieji savo darbovietėse būtų tausojami labiau.

Šių diskusijų metu identifikavome, kad psichosocialinės rizikos vertinimo ir valdymo būtinybė bei naudos nėra labai aiškios vadovams, personalo, žmogiškųjų išteklių, people and culture sričių atstovams. Be to, tema nėra gerai suprantama ir patiems darbuotojams. Todėl nuspręsta, kad darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai, išoriniai vertintojai šią temą turėtų pristatinėti plačiau, dažniau ir suprantamiau žmonėms, kurių išsilavinimas nėra susijęs su sveikatos mokslais. Juk jei patys darbuotojai, net kviečiami darbdavio, neįsitraukia į darbo aplinkos kūrimą, prastėja dirbančiųjų sveikata ir darbovietės organizacinė kultūra, daugėja bejėgiškumo jausmo ir tyliojo atsitraukimo atvejų. Vadinasi, į psichosocialinės rizikos vertinimo ir valdymo procesus turėtų įsitraukti visi – vadovai, personalo atstovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistai bei visi dirbantieji.

„Psichosocialinės rizikos vertinimas parodo, kuriose srityse darbuotojus reiktų labiau tausoti. Toks požiūris leidžia ne tik padidinti efektyvumą ilguoju laikotarpiu, bet ir sumažinti žmogiškųjų išteklių ir finansinius kaštus, skiriamus naujų darbuotojų paieškai“, – apibendrina sveikatadarbe.lt vadovė Sigita Vičaitė.

Diskusijos organizuojamos įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso lėšomis remiamą projektą Nr. NVOK 06105. Lėšos skirtos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.