Psichosocialinės rizikos įvertinimas ir valdymas Jūsų darbovietėje

Psichosocialinės rizika darbe ir su ja susijęs patiriamas stresas yra viena didžiausių darbuotojų sveikatos ir saugos problemų. Pritariame tarptautinių organizacijų EU-OSHA, TDO ir PSO rekomendacijoms ir tikime, jog būtent reguliariai atliekamas psichosocialinės rizikos vertinimas ir nustatytų rizikos veiksnių darbovietėje valdymas, numatytas ir LR teisės aktuose, yra ta strateginė išeitis padedanti darbovietėms laiku atpažinti darbuotojų sveikatos bei gerovės problemines sritis ir ieškoti jiems sprendimų.

Atlikdami psichosocialinės rizikos vertinimą vadovaujamės Psichosocialinių profesinės rizikos veiksnių tyrimo metodiniai nurodymais.

Psichosocialinės rizikos vertinimo sudėtinės dalys:

➢ darbovietės poreikių rizikos vertinimui aptarimas;

➢ darbovietės parengimas rizikos vertinimui, tinkamų rizikos vertinimo įrankių parinkimas ir pritaikymas;

➢ rizikos vertinimo atlikimas ir duomenų analizė;

➢ rezultatų pristatymas ir aptarimas su skirtingomis darbuotojų grupėmis (papildomai susitarus su darboviete);

➢ sprendimų paieška svarbiausių rizikos veiksnių sumažinimui (papildomai susitarus su darboviete);

➢ rekomendacijų ir priemonių plano parengimas.