Susitikome antrosiose mūsų organizuotose tematinėse dirbtuvėse!

11/17/2023

Lapkričio 16 d. susitikome jau antrosiose tematinėse dirbtuvėse „Psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas“. Jų metu darbdaviai, psichosocialinės rizikos vertintojai, darbuotojų, teisėkūros, mokslo ir komunikacijos atstovai diskutavo, kaip galima padidinti psichosocialinės rizikos vertinimo patrauklumą bei žinomumą; kas didina darbdavių motyvaciją atlikti tyrimą ir darbuotojų norą jame dalyvauti, taip pat ieškojome atsakymų į klausimus, kas gali pagerinti pačio tyrimo efektyvumą ir atskleisti jo potencialą.

Diskusijų metu išaiškėjo, kad organizacijos dažnai apsistoja ties vienu – įsitraukimo tyrimu. „Tačiau yra ir tamsioji didelio įsitraukimo pusė. Kuo labiau darbuotojas įsitraukęs, tuo daugiau streso jis gali patirti darbe“, - dėmesį atkreipė vienas antrųjų mūsų tematinių dirbtuvių dalyvis. Todėl labai svarbu vertinant įsitraukimą, kartu atlikti daugiau veiksnių apimantį tyrimą ir išsiaiškinti, ar darbuotojai turi pakankamai vidinių resursų būti įsitraukusiais, o darbo sąlygos – yra patrauklios įsitraukimui. „Kitaip įsitraukimo tyrimą darbuotojai neretai gali suvokti kaip spaudimą būti įsitraukusiais į darbą bet kokia kaina. Deja, dažnai ta kaina – tai sumokėjimas už stresą, patiriamą darbe, savo fizine ir psichine sveikata” – antrino renginyje dalyvavę personalo specialistai.

Tądien vykusių dirbtuvių metu dalyviai patys konstatavo, kad dažnai net ir atlikus tyrimą organizacija naudos negauna, nes rezultatai nugula į stalčių. O ir nežinojimas, kaip elgtis su rezultatais, stabdo organizacijas nuo paties tyrimo. Tačiau organizacijų drąsa ir noras ieškoti atsakymų yra pirmas didelis žingsnis link darbuotojo fizinei ir emocinei sveikatai palankesnės darbo aplinkos.

Diskusijos organizuojamos įgyvendinant Nevyriausybinių organizacijų fondo 2023 metų nevyriausybinių organizacijų institucinio stiprinimo projektų atrankos konkurso lėšomis remiamą projektą Nr. NVOK 06105. Lėšos skirtos LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.