Tematiniai pranešimai Jūsų konferencijose, susirinkimuose ir renginiuose

Temos, kuriomis ypač domimės:

➢ darbingumas ir darbuotojų gerovė

➢ psichosocialinės rizikos vertinimas ir valdymas

➢ darbo ir asmeninio gyvenimo pusiausvyra

➢ daugialypis nuovargis ir jo valdymas

➢ darbuotojų sauga ir sveikata

➢ psichologinis smurtas

➢ sveikas vadovavimas

➢ sveika darbo kultūra, sveikatos stiprinimas darbe

➢ profesinės ligos

➢ profilaktiniai sveikatos patikrinimai