Unikalios mokymų programos / seminarai / pranešimai

Tai unikalios mokymų programos, seminarai ir pranešimai sveiko vadovavimo, lyderystės, savęs pažinimo ir emocinių kompetencijų ugdymo, darbingumo ir darbuotojų gerovės, profesinių ligų, darbuotojų saugos ir sveikatos, profilakinių sveikatos patikrinimų, sveikos mitybos ir fizinio aktyvumo darbe bei kitomis temomis.